MyECR v19.7

Pre rok 2019 sme si pripravili niekoľko vylepšení pre náš pokladničný systém MyECR.

Smart eKasa

Changelog:

03.06.2019: Implementovanie nastavené ako priorita, ponuky odoslané, nahrádza elio eKasa riešenie, plná podpora z našej strany, vlastný výrobok spoločnosti SmarKasa.sk. Spolupráca s certifikovanou firmou pre eKasa pri použitom CHDÚ. Implementácia spolu s Fiskal PRO stanovená do 15.06.2019.

01.06.2019: Naskladňovanie, implementácia.

elio eKasa – implementácia

Changelog:

03.06.2019: Implementácia zastavená, zariadenie nebude implementované ani predávané našou spoločnosťou.

24.04.2019: Na implementácii elio zariadení do nášho systému MyECR intenzívne pracujeme, predpokladaná ostrá verzia programu MyECR 19.7 s podporou elio pokladne s CHDÚ je začiatkom 6. mesiaca, jún.

VAROS eKasa – implementácia

Changelog:

27.05.2019: Oprava diakritiky v komunikácii MyECR a VAROS, MyECR je plne pripravené pre tlač dokladov s novými VAROS eKasa zariadeniami.

14.05.2019: Spoločnosť Smartkasa.sk čaká na dodanie CHDÚ spoločnosťou VAROS pre prerobenie pokladní FT4000 na eFT4000 a zároveň naskladnenie FT5000 pre nasadenie do ostrej prevádzky.

08.05.2019: Program MyECR pre predaj, sklady a fakturáciu komunikuje s novým TM spoločnosti VAROS v plnej funkcionalite. MyECR program tlačí doklady, robí vklad, výber a úhrady faktúr.

28.04.2019: Spoločnosť VAROS poskytuje testovacie prostredie, s ktorým komunikujeme a zasielame testovacie doklady.

14.04.2019: Na implementácii VAROS zariadení s novým tlačovým managerom spoločnosti VAROS TRADE komunikujeme, pripravujeme implementáciu na skoré nasadenie.

FISKAL PRO – implementácia

Changelog:

24.05.2019: Očakávaný dátum nasadenia plnej komunikácie s naším MyECR stanovený na začiatok júna.

18.05.2019: Dokončovanie komunikácie so zariadením VX520 pre verziu MyECR 19.7..

04.05.2019: Testovanie testovacej komunikácie s FiskalPRO VX520 eKasa – ethernet pre tlač dokladov.

21.04.2019: Prvé implementácie pre program MyECR.

07.04.2019: Spoločnosť SmartKasa.sk nadväzuje plnú spoluprácu so spoločnosťou FISKAL PRO pre predaj zariadení a zostáv s Android ako i predaj pokladní integrovaných do nášho systému MyECR.

Zanechajte svoj komentár