Radi by sme Vám ukázali, ako si nájsť reporty priamo na Finančnej správe s reálnymi dátami, ktoré boli Vašou ORP zaevidované do systému eKasa.

  1. Po prihlásení sa do portálu financnasprava.sk, je potrebné prejsť na sekciu eKasa.
  • v tejto sekcii máte prístup ku svojím pokladniam, k obnove autentifikačných údajov po ich uplynutí a zároveň aj k najpodstatnejšej veci, a to je report z každej Vami zaregistrovanej eKasy.

2. Po prejdení do sekcie eKasa, môžete prejsť do sekcie “Dostupné reporty“, kde máte reporty za celý mesiac. V prípade, že potrebujete vlastný report za iné obdobie ako za mesiac, je tu aj možnosť “Reporty na vyžiadanie“, kde si môžte zvoliť vlastné obdobie potrebného reportu.

3. Následne sa Vám stiahne súbor excel, v ktorom máte kompletný rozpis za dané obdobie, už zrátane, bez potreby ukladania a manuálneho rátania z uložených denných uzávierok.

Nájdete tam obrat za obdobie, základ dane, t.j. obrat bez dane a výšku splatnej dane z tržby v základnej sadzbe, ale aj 10% dane v ďalšom stĺpci.

4. Zároveň si môžte vyžiadať nie report sumárny, ale report dokladov, kde budete vidieť všetky vystavené doklady zaevidované v systéme eKasa. Hore zvolíte filter, musíte byť však v zelenom poli, napr. na prvom políčku “Dátum zaevidovania v ekasa”. Následne sa Vám zobrazí filter a môžte si filtrovať ktorý deň chcete vidieť, zobrazia sa Vám tak všetky doklady a môžte si urobiť súčet za deň, či už tržbu, splatnú daň alebo aj porovnať časy kedy sa najviac u Vás predáva.

Back to Top